Alert verlengt ISO certificering

14 december '21
Alert Isolatie heeft met ondersteuning van Arbo Rotterdam glansrijk de heraudits voor de ISO-9001 en ISO-14001 normen doorlopen en de certificering weer met een jaar verlengd.

Het ISO-9001 certificaat toont aan dat Alert Isolatie een aantal procedures op het gebied van kwaliteitsbeheersing toepast, waarbij een logische aanpak van de beheersing van kwaliteit wordt gewaarborgd. Het ISO-14001 certificaat is een aanvulling op het 9001 certificaat en helpt Alert Isolatie om haar milieuprestaties te verbeteren, te voldoen aan wet- en regelgeving en haar milieudoelstellingen te bereiken.